ADEKVATNA HIGIJENA od maksimalnog je značaja!

Ovaj kurs će vas upoznati sa osnovnim principima na kojima se baziraju higijenske prakse, kao i praktične i efektivne metode koje možete implementirati u svom radnom okruženju.
Ovaj kurs predstavlja osnovu za sve kozmeticke tretmane.

U PREDAVANJIMA KOJA SLEDE
SAZNAJTE SVE O HIGIJENI

NAUČITE SVE O:

KONTAMINACIJI
INFEKCIJAMA OD KOJIH SE BRANIMO
LANCU INFEKCIJE
ŠTA AKO JE STANJE VAŠEG KLIJENTA INFEKTIVNO?

KONTAMINACIJA I PRENOŠENJE INFEKCIJE
NAUČITE SVE O:

HIGIJENI FIKSIRANOG NAMEŠTAJA
HIGIJENI PRENOSIVE OPREME
ZAŠTITI STOPALA I OBUĆE
MIRISIMA SALONA

HIGIJENA U SALONU
NAUČITE SVE O:

PRIBORU ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU
UPRAVLJANJU OTPADOM
PRIBORU ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU
ZAŠTITI TELEFONA
PREVENCIJI I KONTROLI INFEKCIJE

HIGIJENA PRIBORA I MAŠINA
NAUČITE SVE O:

LIČNOJ HIGIJENI
OPREMI ZA LIČNU ZAŠTITU

LIČNA HIGIJENA
NAUČITE SVE O:

KAKO DA PRAVILNO PRIPREMITE KLIJENTA ZA TRETMAN
ŠTA KLIJENT TREBA DA IZBEGAVA PRE TRETMANA
ADEKVATNOJ NEZI NAKON TRETMANA

HIGIJENA KLIJENTA

Za više informacija možete kontaktirati svog Mastera ili Akademiju putem kontakt forme.